Prezentacja z mikroekonomii.

W ramach prowadzonych przez siebie zajęć udostępniam prezentacje z mikroekonomii, dzięki której zdałem egzamin z tego przedmiotu. Prezentacja ta zawiera 224 slajdy. Powinna być ona bardzo przydatna w procesie przygotowania części teoretycznej egzaminu z zakresu mikroekonomii.


Poniżej przedstawiono parę przykładowych slajdów z tej prezentacji z mikroekonomii.


Pisanie prac – ogłoszenia