Materiały ze statystyki

W ramach prowadzonych przeze mnie korepetycji ze statystyki udostępniam rozmaite materiały ze statystyki, które mogą być bardzo przydatne do różnych obliczeń statystycznych. Poniżej przedstawiono parę slajdów, które prezentują te materiały ze statystyki.http://pracelicencjackieekonomia.info.pl